Kontakt oss: 21 64 02 88

Om oss

Renholdspesialist1 tilbyr renholdstjenester for bedrifter, private og offentlige virksomheter i Oslo og Akershus.

Velkommen til oss

 

Renholdspesialist1 AS er er en godt etablert renholdsleverandør og har lang erfaring innenfor tjenestene vi tilbyr. Våre oppdragsgivere holder primært til i Oslo og nærliggende deler av Akershus. Vi har 25 ansatte og har våre lokaler i Hedmarksgata 3, sentralt i Oslo.

Våre tjenester innen renhold for bedrifter er omfattende. Benytter dere eksempelvis våre tjenester innen daglig renhold, har dere også mulighet til å bestille vedlikehold av gulv (oppskuring og boning), vindusvask eller flyttevask ved behov. Videre tilbyr vi hovedrengjøring, byggrenhold mm. For private kunder utfører vi flyttevask og visningsvask til gunstige priser.

Vi holder en jevnlig dialog med kundene våre, slik at vi på et tidlig stadium kan fange opp rutinesvikt og samtidig avdekke forbedringspotensialer. Din faste kontaktperson hos oss tar tak i alle utfordringer umiddelbart. Dere vil med dette være trygge på at god kommunikasjon og kvalitet i oppdraget blir ivaretatt.

Renholdspesialist1 AS har meget god økonomi, og er dermed en stabil tjenesteyter. Vi garanterer for øvrig at det ikke forekommer sosial dumping, svart arbeid eller annet som ikke loven tillater hos oss, eller hos våre samarbeidspartnere. Dette dokumenterer vi ved forespørsel.

Renhetsgaranti!

Vi har renhetsgaranti på alle våre tjenester. Dersom dere oppdager kvalitetsmessige avvik fra renholdsplanen, kommer vi alltid for å rette opp innen 24 timer. Renholdsgarantien er en trygghet for at din bedrift har en ren arbeidsplass til enhver tid.

Få tilbud på renhold.